Archive for the Uncategorized Category

ŻEBY ZAPOBIEC

Żeby temu zapobiec, należało gruntownie zanalizować przyczyny zjawisk kryzysowych i to zarówno w latach siedemdziesiątych, jak też w latach 1980—1982. Próby rozwiązań doraźnych, przez oskarżanie polityki i spo­sobu funkcjonowania gospodarki z lat siedemdziesią­tych, nie mogły nie prowadzić do powstawania nowych zagrożeń, zwłaszcza gdy władze wskazując nawet obja­wy i niektóre przyczyny, nie wyciągały z nich wnio­sków. Za to społeczeństwo łatwo wyciągnęło uogólniające wnioski — dotyczące nie tylko osób rzeczywiście niekompetentnych bądź skorumpowanych, lecz całej ekipy, potem partii, a nawet państwa. Złe rezultaty społeczeństwo musiało przypisać w powstałej sytuacji wyłącznie państwu.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

PR

Prawdziwy symbol pojawia się z łatwością tam, gdzie występuje jakiś przedmiot, dźwięk czy akt, który nie mając praktycznego znaczenia, wywo­łuje jednak reakcję emocjonalną przyciągając czyjąś całą uwagę. Pewne przedmioty i gesty ma- ją chyba taki fenomenologiczny dysocjacyjny cha­rakter zarówno dla niektórych małp, jak rów­nież dla ludzi; dźwięki tylko dla człowieka. Denerwują go lub cieszą nawet wtedy, gdy nic nie oznaczają; mają z natury interesujący charakter. Dodajmy do tego fakt, iż człowiek w dzieciństwie spontanicznie tworzy przypadkowe sylaby, pod­czas gdy małpy tego nie robią, a natychmiast staje się jasne, że symbole werbalne łatwo są osiągalne dla jednych, a niemożliwe i nienatural­ne dla drugich.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.