Myślenie kontra uczucia, T kontra F

Jeżeli podział na typ doznaniowy i intuicyjny miał swoje uzasadnienie ze względu na gromadzenie danych i infor­macji, to biegunowość myślenia i uczuć dotyczy ich wyko­rzystania, oceny i przetwarzania. Ten podział wynika z przekonania, że ludzie w swoich działaniach opierają się albo na umyśle, albo na uczuciach. Niektórzy wybierają bezosobowy, obiektywny sposób postę­powania i nie czują się dobrze tam, gdzie trzeba podejmować decyzje w sposób subiektywny i angażować się osobiście. Reasumując: bezosobowy, obiektywny sposób decydowania jest domeną typu umysłowego, a osobowy, subiektywny — typu uczuciowego. Mówiąc o myśleniu, pojmujemy je jako funkcję, która polega na zrozumieniu rzeczywistości i przy­stosowaniu się do niej za pomocą racjonalnych metod po­znawczych, czyli poszukiwania związków pomiędzy poję­ciami i tworzenia logicznych konkluzji. Przeciwieństwo myślenia, czyli uczucia, funkcjonuje na bazie oceniania w kategoriach: przyjemny — nieprzyjemny, dobry — zły, ewentualnie akceptacja — odrzucenie. W odróżnieniu od po­przedniej pary, doznania kontra intuicja, myślenie i uczu­cia są określane jako funkcje poznawcze lub racjonalne, dlatego że w obu przypadkach mamy do czynienia z oceną.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.