OSTATNI Z WARUNKÓW

Ostatni z wymienionych tutaj warunków stano­wi w rzeczywistości „wyższą funkcję” umysłu, która tak jaskrawo wyróżnia się w stosunkach międzyludzkich, choć językoznawcy i psycholo­gowie albo całkowicie ją przeoczają, albo z pew­nością nie wiążą z wczesnym dzieciństwem. Uwa­ża się zazwyczaj, że szczególna wrażliwość w okresie dzieciństwa polega na zwracaniu uwagi na wyraźne kolory, dźwięki itd.; lecz, moim zda­niem, o wiele istotniejsza jest skłonność dziecka do doszukiwania się jakiegoś ogólnego rodzaju znaczenia w formach czysto wizualnych i audial- nych. Dzieciństwo jest przede wszystkim okre­sem synestezji; dźwięki, kolory i temperatury, formy i uczucia mogą mieć pewne cechy wspólne, dzięki czemu samogłoska może „mieć” pewien ko­lor, ton może „być” wielki albo mały, niski albo wysoki, jasny albo ciemny itp.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.