Witaj!

Witaj na moim blogu, serwis pswicony jest tamtyce z zakresu biznesu i finasów. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadna Ci do gustu i zostaniesz na dłużej!
Zapraszam do lektury i aktywnego komentowania!

Witaj!

Witaj na moim blogu, serwis pswicony jest tamtyce z zakresu biznesu i finasów. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadna Ci do gustu i zostaniesz na dłużej!
Zapraszam do lektury i aktywnego komentowania!

Witaj!

Witaj na moim blogu, serwis pswicony jest tamtyce z zakresu biznesu i finasów. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadna Ci do gustu i zostaniesz na dłużej!
Zapraszam do lektury i aktywnego komentowania!

Witaj!

Witaj na moim blogu, serwis pswicony jest tamtyce z zakresu biznesu i finasów. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadna Ci do gustu i zostaniesz na dłużej!
Zapraszam do lektury i aktywnego komentowania!

Witaj!

Witaj na moim blogu, serwis pswicony jest tamtyce z zakresu biznesu i finasów. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadna Ci do gustu i zostaniesz na dłużej!
Zapraszam do lektury i aktywnego komentowania!

 

W NAJLEPSZEJ WERSJI

Mit zaś, przynajmniej w swojej wersji najlep­szej, ukazuje naturalne konflikty, pragnienia ludz­kie zniweczone przez nadludzkie moce, wrogi ucisk albo sprzeczne pragnienia. Opowiada o na­rodzeniu, namiętności i pokonaniu przez śmierć, która jest wspólnym losem ludzkim. Ostatecznym celem mitu jest nie chęć zniekształcenia świata, lecz prawdziwe odzwierciedlenie jego podstawo­wych prawd; orientacja moralna, nie ucieczka. To dlatego mity nie wyczerpują całej swej funk­cji w opowiadaniu i dlatego poszczególne mity nie mogą być całkowicie z sobą nie powiązane.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

METAFORYCZNE PRZEDSTAWIENIE

Ponie­waż mit, jakkolwiek metaforycznie, przedstawia obraz świata, ogólny wgląd w życie, a nie jednostkową, wyimaginowaną biografię, wykazuje ten­dencję do systematyzacji; figury o tyra samym poetyckim znaczeniu zlewają się w jedną, postaci zaś o różnym pochodzeniu łączą się w ścisłe z so­bą związki. Ponadto, ponieważ bohater mitu nie jest uosobieniem egocentrycznego marzenia na ja­wie, lecz postacią większą niż wszyscy, odnosi się wrażenie, że jest ponadludzki, jeżeli nawet nie cał­kiem boski. Co najmniej pochodzi od bogów, jest więcej niż człowiekiem.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SFERA DZIAŁANIA

Sferą jego działania jest świat rzeczywisty, ponieważ to, co symbolizuje, na­leży do świata realnego, niezależnie od tego, jak i fantastycznie on sam może być przedstawiany i (jest to dokładne przeciwieństwo techniki baśni, która wprowadza jednostki naturalne do nierzeczywistego świata baśni).Materiałem mitu jest oczywiście znana symbolika marzeń sennych — wyobrażenie i fantazja. Nic dziwnego, że psychologowie odkryli, iż jest to ten sam materiał co w baśni. Mit i baśń ma­ją symbole dla ojca i syna, dziewczyny, żony ; i matki, posiadania i namiętności, narodzin i śmierci Różnica polega na dwóch różnych uży­ciach tego materiału: pierwsze dostarcza przeży­cia zastępczego, drugie służy zasadniczo zrozumie­niu rzeczywistych przeżyć.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LINIA PODZIAŁU

Obu zainteresowa­niom może służyć ta sama fikcja, ich całkowity rozdział widoczny jest jedynie w przypadkach klasycznych. Na pół mityczne motywy występują w zwykłych marzeniach na jawie, a nawet w snach, element marzenia kompensującego zaś mo­że tkwić w najbardziej uniwersalnych, klasycz­nych mitach. Jest to nieuniknione, ponieważ mit rozwinął się w pewnym momencie z marzenia kompensującego, tak jak realistyczne myślenie rodzi się z skupionej na własnym „ja” fantazji. Brak tu wyraźnej linii podziału. Jednak oba te rodzaje różnią się między sobą jak lato i zima, noc i dzi.eń albo inne skrajne przeciwieństwa, które nie mają żadnego punktu stycznego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W EWOLUCJI MYŚLI LUDZKIEJ

Nie wiemy właściwie, kiedy w ewolucji myśli ludzkiej 2aczynają tworzyć się mity, lecz począ­tek ich przypada na okres, kiedy ludzie zaczy­nają dostrzegać realistyczne znaczenie opowieści. W każdej fantazji, nawet najbardziej utopijnej, są elementy, które przedstawiają rze­czywiste związki ludzkie, rzeczywiste potrzeby i obawy, sytuacje bez wyjścia i konflikty, które rozwiązuje „szczęśliwe zakończenie”. Nawet jeże­li rzeczywista sytuacja przedstawiona jest za po­mocą symboli, nie zaś stwierdzenia (okropna kon­dycja może być zamaskowana, tajemnica dziwacz­nie wymyślona), elementy te mają pewien sens, budzą emocjonalne zainteresowanie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

INTRYGUJĄCE POSTACIE

Potwór, smok, czarownica są intrygującymi postaciami w bajkach. W przeciwieństwie do bohatera są to zwykle istoty, które żyją od wieków i od wielu pokoleń dręczą kraj. Mają do swojej dyspozycji zamki i groty albo pustelnie, swoje magiczne „stoliczku nakryj się” i czarodziejskie pałeczki; muszą wykonywać złe uczynki wbrew swej woli i mają krańcowo złe nawyki, zwykle skłonności ludożercze. W opowieści tylko lekko zaznacza się ich uczynki, opowieść bowiem kontynuuje przy­gody bohatera, owa sugestia wystarczy wszakże aktywnemu umysłowi, który ma także inne za­interesowania prócz snucia sennych marzeń. Po­nieważ postaci te przedstawiają realistyczne oto­czenie, z którego marzenie senne rozpoczyna swo­ją fantastyczną ucieczkę, pobudzają do poważ­nych rozważań.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn