Trzy aspekty osobowości

Cytowany wcześniej Pavel Rićan rozważa trzy aspekty osobowości. Dostrzega przede wszystkim sprawę integracji. Według niego psychologia bada człowieka jako całość, struk­turę lub organizację jego psychicznych i psychofizycznych funkcji, sposobu przeżywania i zachowań. Integracja nie jest stałym i stabilnym składnikiem osobowości, nie jest zakoń­czona ani doskonała, ale jest w stałym ruchu. Jest procesem, który zmierza do bardziej doskonałego i zrównoważonego stanu. Drugim aspektem jest interakcja. Człowiek nie jest ograniczony do samego siebie, ale jest w stałym kontakcie z innymi, podlega procesowi interakcji i wymiany z otacza­jącym go środowiskiem. Na poziomie fizjologii jest to wy­miana substancji, metabolizm, a w sensie psychologicznym wymiana informacji, które mogą istnieć w wielu specyficz­nych formach uczuć, sposobach zachowań, wyobrażeniach świecie. „Osobowość działa w ten sposób, że nie pozo­staje pusta, tylko się napełnia — twierdzi Rićan. — Osobo­wość tworzy się, rośnie i utrzymuje podczas relacji z innymi osobami. Trzecim aspektem istoty osobowości jest sposób zmierzania do celu. Konsekwencją życia w społeczeństwie jest realizacja celów. Są one formułowane w formie zadań lub oferowanych możliwości. Człowiek ma szansę, aby je aktyw­nie przyswajać, korygować lub samodzielnie formułować. Może się zdarzyć, że skieruje je przeciwko swemu społe­czeństwu. Człowiek jest „osobowością” najbardziej wów­czas, kiedy decyduje się na realizację swego postanowienia wytrwale do tego dąży, kiedy staje się podmiotem”.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.